31.038

DIEM

Orë muri prej druri
Stoku: 1.468
Pasqyra e stokut
mbylle
30.075

CHRONOS

Orë tavoline LCD
Kommende Ankunft
Pasqyra e stokut
mbylle
30.077

DATE

Orë tavoline LCD
Stoku: 1.272
Pasqyra e stokut
mbylle
30.079

DIGIT

Orë tavoline LCD
Stoku: 3.000
Pasqyra e stokut
mbylle
30.078

HORIZON

Orë tavoline LCD
Stoku: 3.023
Pasqyra e stokut
mbylle
30.076

TIMEOUT

Orë tavoline LCD
Stoku: 1.773
Pasqyra e stokut
mbylle
30.061

PLUTO

Ora dixhitale LCD për tavolinë
Stoku: 1.225
Pasqyra e stokut
mbylle
30.059

GRID

Ora dixhitale LCD për tavolinë me mbajtëse stilolapsi
Stoku: 2.692
Pasqyra e stokut
mbylle