41.153

FUNGHI

Enë për ushqim ,800ml
Stoku: 4.037
Pasqyra e stokut
mbylle
41.154

SALMON

Enë për us hqim,1100ml
Stoku: 3.041
Pasqyra e stokut
mbylle
41.150

SNACK

Enë për ushqim ,900ml
Stoku: 6.356
Pasqyra e stokut
mbylle
44.133

SPICE

Kavanoz qelqi, 700 ml
Stoku: 2.904
Pasqyra e stokut
mbylle
44.132

VITALIS HD

enë keramike, 600 ml
Stoku: 25.346
Pasqyra e stokut
mbylle
44.071

ANNA

Kupa Luminarc me përfundim metalik, 500 ml
Stoku: 4.083
Pasqyra e stokut
mbylle
41.126

MISO

Kuti e drekës eco, 2 x 500 ml
Stoku: 12
Pasqyra e stokut
mbylle