41.148

MILLER

Hapës shishe me magnet
Stoku: 3.436
Pasqyra e stokut
mbylle
41.125

BRUT

Hapës shishe
Stoku: 4.395
Pasqyra e stokut
mbylle
34.536

MAGNET CAP

Hapës shishe me magnet
Stoku: 24.600
Pasqyra e stokut
mbylle
34.534

MAGNET BLANCO

Hapës shishe me magnet
Stoku: 42.790
Pasqyra e stokut
mbylle
34.535

MAGNET HEART

Hapës shishe me magnet
Stoku: 30.569
Pasqyra e stokut
mbylle
41.187

BRUT BLACK

Hapës shishe
Stoku: 4.715
Pasqyra e stokut
mbylle