59.104

NITRILE BLEND GLOVES

Doreza njëpërdorimshe me nitril
Stoku: 319.500
Pasqyra e stokut
mbylle
59.084

VINYL GLOVES

Doreza vinili njëpërdorimshe, pa pudër
Stoku: 480.000
Pasqyra e stokut
mbylle
59.071

DFM 10

Maska njëpërdorimshe
Stoku: 1.603.482
Pasqyra e stokut
mbylle
59.075

DFM SINGLE PACK

Maskë mbrojtëse njëpërdorimshe në paketim individual
Stoku: 52.550
Pasqyra e stokut
mbylle
59.072

NITRILE GLOVES

Doreza njëpërdorimshe me nitril
Stoku: 3.746.100
Pasqyra e stokut
mbylle
59.076

PE GLOVES

Doreza polietileni njëpërdorimshe
Kommende Ankunft
Pasqyra e stokut
mbylle
59.070

DFM 50

Maskë mbrojtëse njëpërdorimshe
Stoku: 1.060.546
Pasqyra e stokut
mbylle
59.087

CELSIUS

Termometër
Stoku: 23.387
Pasqyra e stokut
mbylle