23.001

TRIUMPH

Set për puro 3/1
Stoku: 621
Pasqyra e stokut
mbylle
23.003

HECTOR

tabëll duhani metal
Stoku: 997
Pasqyra e stokut
mbylle
23.002

ASH

tabëll duhani melamin
Stoku: 999
Pasqyra e stokut
mbylle
23.005

LANCET

Prerës për puro
Stoku: 1.364
Pasqyra e stokut
mbylle
23.007

LIBRE

Kuti lagështuese plastike për tompus
Stoku: 105
Pasqyra e stokut
mbylle
23.006

AMBER

Kuti humidor druri për tompus
Stoku: 430
Pasqyra e stokut
mbylle
23.004

SLASH

Prerës për puro
Stoku: 4.927
Pasqyra e stokut
mbylle