11.090

TITANIUM TOUCH COLOR

Laps kimik metal "touch"
Stoku: 94.066
Pasqyra e stokut
mbylle
11.088

OGGI ROSE GOLD

Laps kimik metal
Stoku: 91.775
Pasqyra e stokut
mbylle
11.087

KAROLINA

Laps kimik metal
Stoku: 110.158
Pasqyra e stokut
mbylle
11.086

STELLA BLACK

Laps kimik metal
Stoku: 48.220
Pasqyra e stokut
mbylle
11.085

OGGI SOFT GRAY

Laps kimik metal
Stoku: 192.315
Pasqyra e stokut
mbylle
11.084

DART BLACK

Laps kimik metal
Stoku: 14.725
Pasqyra e stokut
mbylle
11.083

DART SOFT

Laps kimik metal
Stoku: 97.092
Pasqyra e stokut
+ 5 ngjyra
mbylle
16.030

ETUI

Kuti letre per laps kimik
Stoku: 63.716
Pasqyra e stokut
mbylle
12.009

INGRID

Laps kimik metal "touch" me gome
Stoku: 14.928
Pasqyra e stokut
mbylle
11.082

ARMADA GOLD

Laps kimik metal "touch"
Stoku: 62.202
Pasqyra e stokut
mbylle
11.081

TITANIUM TOUCH BAMBOO

Laps kimik metal "touch"
Stoku: 79.959
Pasqyra e stokut
mbylle
14.127

BARONESA

Laps kimik metal "touch"
Stoku: 4.393
Pasqyra e stokut
mbylle
11.080

STELLA

Laps kimik metal
Stoku: 108.194
Pasqyra e stokut
mbylle
11.079

2062

Laps kimik metal
Stoku: 99.225
Pasqyra e stokut
mbylle
11.078

TITANIUM JET BLACK R

Laps kimik metal roller
Stoku: 22.549
Pasqyra e stokut
mbylle
11.077

TITANIUM JET BLACK M

Laps teknik metal
Stoku: 4.236
Pasqyra e stokut
mbylle
11.076

TITANIUM JET BLACK

Laps kimik metal
Stoku: 132.224
Pasqyra e stokut
mbylle
11.075

ARMADA SOFT

Laps kimik metal "touch"
Stoku: 257.374
Pasqyra e stokut
mbylle
11.074

TITANIUM R

Laps kimik metal roller
Stoku: 45.012
Pasqyra e stokut
mbylle
11.069

OGGI SOFT BLACK

Laps kimik metal
Stoku: 242.771
Pasqyra e stokut
mbylle
11.068

DART

Laps kimik metal
Stoku: 34.669
Pasqyra e stokut
mbylle
11.066

TITANIUM BLACK

Laps kimik metal "touch"
Stoku: 202.343
Pasqyra e stokut
mbylle
11.065

TITANIUM TOUCH

Laps kimik metal "touch"
Stoku: 236.025
Pasqyra e stokut
mbylle
11.060

HALTER METAL

Laps kimik metal me mbajtës për telefon
Stoku: 50.900
Pasqyra e stokut
mbylle
11.059

ALBERGO

Laps kimik metal "touch"
Stoku: 14.642
Pasqyra e stokut
mbylle
11.056

TITANIUM

Laps kimik metal
Stoku: 647.443
Pasqyra e stokut
+ 7 ngjyra
mbylle
11.053

OGGI SOFT

Laps kimik metal
Stoku: 167.763
Pasqyra e stokut
mbylle
11.052

OGGI SLIM

Laps kimik metal
Stoku: 132.275
Pasqyra e stokut
mbylle
11.024

VICTOR R

Laps kimik metal roller REGENT
Stoku: 2.280
Pasqyra e stokut
mbylle
11.023

VICTOR

Laps kimik metal REGENT
Stoku: 9.443
Pasqyra e stokut
mbylle