12.010

LORA

Laps druri me gome
Stoku: 7.905
Pasqyra e stokut
mbylle
12.008

LIFE

Laps i thjeshtë HB
Stoku: 35.206
Pasqyra e stokut
mbylle
16.029

PIGMENT

Laps i thjeshtë druri me gome HB
Stoku: 252.898
Pasqyra e stokut
mbylle
12.002

BLACKY

Laps i thjeshtë druri HB
Stoku: 41.534
Pasqyra e stokut
mbylle
12.001

CARPENTER

Laps i thjeshtë druri HB
Stoku: 28.558
Pasqyra e stokut
mbylle