37.786

INTRO

Bluetooth zmadhues zëri
Stoku: 615
Pasqyra e stokut
mbylle
38.011

SAMBA

Altoparlant bluetoothi, 5W
Stoku: 1.399
Pasqyra e stokut
mbylle
37.968

KARAOKE

Altoparlant me bluetooth, 10W
Stoku: 718
Pasqyra e stokut
mbylle
37.846

ACCORD

Altoparlant Bluetooth, 3W
Stoku: 232
Pasqyra e stokut
mbylle
37.848

DISCO

Altoparlant Bluetooth, 3W
Stoku: 898
Pasqyra e stokut
mbylle
37.847

SOPRANO

Altoparlant Bluetooth, 3W
Stoku: 1.519
Pasqyra e stokut
mbylle
37.842

AMBIENTE ECO

Bluetooth zmadhues zëri, 3W
Stoku: 1.774
Pasqyra e stokut
mbylle
37.845

RIFF

Altoparlant Bluetooth, 3W
Stoku: 863
Pasqyra e stokut
mbylle
37.836

NOISE

Bluetooth zmadhues zëri, 3W
Stoku: 1.935
Pasqyra e stokut
mbylle
37.830

MICK

Bluetooth zmadhues zëri, 5W, karikues wireless, 5W
Stoku: 300
Pasqyra e stokut
mbylle
37.794

DANCE

Zmadhues zëri kaltëretooth, 2 x 5W
Stoku: 21
Pasqyra e stokut
mbylle
37.778

PIEZO

Bluetooth zmadhues zëri 3W
Stoku: 2
Pasqyra e stokut
mbylle
37.548

GONG

Altoparlant bluetooth, 3W
Stoku: 681
Pasqyra e stokut
mbylle
37.987

MAMBO

Altoparlant bluetoothi, 3W
Stoku: 2.763
Pasqyra e stokut
mbylle
37.796

SOUL

Bluetooth zmadhues zëri 2 x 5W
Stoku: 1.036
Pasqyra e stokut
mbylle