Metër e palosshëme me unazë metalike
33.180

RULER

Metër e palosshëme me unazë metalike
Stoku: 16
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësi plastike
33.162

HOME

Varëse çelësi plastike
Stoku: 686
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësi plastike me metër
33.160

MILE

Varëse çelësi plastike me metër
Stoku: 1.859
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësi plastike
33.130

CLIPER

Varëse çelësi plastike
Stoku: 9.813
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësi plastike
33.128

LOCKER

Varëse çelësi plastike
Stoku: 506
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësi plastike
33.119

LIKE

Varëse çelësi plastike
Stoku: 3.147
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësi plastike me metër
33.052

BRICK

Varëse çelësi plastike me metër
Stoku: 6.960
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësi plastike
33.070

COP

Varëse çelësi plastike
Stoku: 22
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësi plastike me metër
33.072

HUGO

Varëse çelësi plastike me metër
Stoku: 730
Pasqyra e stokut
mbylle
Varëse çelësash plastike
33.136

DOMINGO

Varëse çelësash plastike
Stoku: 4.016
Pasqyra e stokut
mbylle
Made in Europe
Varëse çelësi plastike
33.124

METALIC

Varëse çelësi plastike
Stoku: 2.933
Pasqyra e stokut
mbylle