33.054

BARISTA

VARËSE ÇELËSASH ALUMINI, HAPËSI I SHISHEVE
Stoku: 101.284
Pasqyra e stokut
mbylle
33.178

BARMEN

VARËSE ÇELËSASH ALUMINI,HAPËSI I SHISHEVE
Stoku: 33.334
Pasqyra e stokut
mbylle
33.176

CARRY

Varëse çelësi alumini
Stoku: 140
Pasqyra e stokut
mbylle
33.170

IZZY

VARËSE ÇELËSASH ALUMINI, HAPËSI I SHISHEVE
Stoku: 21.422
Pasqyra e stokut
mbylle
33.164

GRAPPA

Varëse çelësash tape
Stoku: 16.945
Pasqyra e stokut
mbylle
33.156

ALERT

VARËSE ÇELËSASH PLASTIKE
Stoku: 22.414
Pasqyra e stokut
mbylle
33.121

BOVA

VARËSE ÇELËSASH ME SHKUMË EVA
Stoku: 4.055
Pasqyra e stokut
mbylle
33.074

HEART MINI

VARËSE ÇELËSASH ME TOPIN SHKUMË ANTISTRESS
Stoku: 16.547
Pasqyra e stokut
mbylle